close รายการสด รายการ ผังรายการ ศิลปินดารา เพลง ข่าวประชาสัมพันธ์ Content Licensing

Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้จะเรียกว่า “ไทย บรอดคาสติ้ง” ยินดีต้อนรับผู้ใช้งานทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ www.workpointtv.com และแอปพลิเคชัน (workpoint) ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน” โดย ไทย บรอดคาสติ้ง ได้ตระหนักดีถึงความสำคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย ไทย บรอดคาสติ้ง นั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ดีขึ้น และ/หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของ ไทย บรอดคาสติ้ง และ/หรือบริษัทในเครือ และเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของ ไทย บรอดคาสติ้ง ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกท่าน ไทย บรอดคาสติ้ง จึงได้จัดทำ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานทุกท่าน (Personal Information) ที่เข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา
1. ขอบเขตนโยบายและความยินยอม

1.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ ไทย บรอดคาสติ้ง ได้เก็บรวบรวมหรือได้รับผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมทั้งการให้บริการและเครื่องมือการให้บริการต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้งานเข้าถึงหรือใช้งาน เช่น การเข้าเยี่ยมชม การสมัครสมาชิก หรือการดูรายการต่างๆ โดย ไทย บรอดคาสติ้ง จะปฎิบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับในประเทศไทย

1.2 ผู้ใช้งานได้อ่านโดยละเอียดและเข้าใจว่านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ใช้บังคับและครอบคลุมการใช้งานหรือบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ ไทย บรอดคาสติ้ง ทั้งนี้ ไม่ว่าการที่ผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ ไทย บรอดคาสติ้ง โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือการใช้เครื่องมือใด ๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ ไทย บรอดคาสติ้ง เป็นการถือว่าผู้ใช้งานอนุญาตและตกลงให้ความยินยอมต่อ ไทย บรอดคาสติ้ง ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่สอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้และนโยบายอื่น ๆ ของ ไทย บรอดคาสติ้ง เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการต่างๆ และ/หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของ ไทย บรอดคาสติ้ง และ/หรือบริษัทในเครือ

1.3 โปรดทราบว่า เมื่อผู้ใช้งานเข้าลิงก์บางลิงก์ที่ปรากฎบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ ไทย บรอดคาสติ้ง ที่อาจนำผู้ใช้งานไปยังแพลตฟอร์มของบุคคลอื่น โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลตามบัตรเครดิตหรือ บัตรเดบิตของผู้ใช้งาน หรือจะต้องมีการชำระค่าบริการผ่านระบบ SMS ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมและการจัดการโดยตรงของ ไทย บรอดคาสติ้ง ในกรณีดังกล่าว ไทย บรอดคาสติ้ง ขอแจ้งให้ทราบว่า ไทยบรอดคาสติ้ง จะไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆก็ตามที่มีการเก็บรวบรวมในแพลตฟอร์มของบุคคลอื่น โดยผู้ใช้งานตกลงรับทราบว่านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด และ ไทย บรอดคาสติ้ง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวทั้งสิ้น

2. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ไทย บรอดคาสติ้ง อาจจะใช้คุ้กกี้ บริการ Google Analytics, Google Firebase หรือ เทคโนโลยีอื่นใดในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงการบริการได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และ/หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของ ไทยบรอดคาสติ้ง และบริษัทในเครือ โดยเมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไทย บรอดคาสติ้ง จะบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจนกว่าจะออกจากเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง

2.1.1 IP address, Cookie ID ของคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ

2.1.2 โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต

2.1.3 หน้าเว็บของผู้ใช้งาน ขณะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ ไทย บรอดคาสติ้ง

2.1.4 เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมหน้าเว็บนั้น ๆ

2.1.5 ข้อมูลที่มีการค้นหาบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ ไทย บรอดคาสติ้ง รวมถึง เวลาและวันที่ที่เข้าชม

และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ

2.1.6 ข้อมูลที่ตั้ง (Location Data)

2.1.7 พฤติกรรมการชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ ไทย บรอดคาสติ้ง

2.1.8 ระบบปฏิบัติการที่เข้าใช้งาน

2.2 ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้อาจโอน เก็บไว้ และ ประมวลผลในประเทศใดก็ตามที่ ไทย บรอดคาสติ้ง กำหนด

2.3 ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าเมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ ไทยบรอดคาสติ้ง เป็นการถือว่าผู้ใช้งานอนุญาตและตกลงให้ความยินยอมต่อ ไทย บรอดคาสติ้ง ในการจัดเก็บรวบรวม โอน ประมวลผล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ได้

2.4 ไทย บรอดคาสติ้ง อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมไว้ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ รวมถึงที่ได้รับจากการสังเกตุการณ์บนเครือข่ายและในฐานข้อมูลของ ไทย บรอดคาสติ้ง ได้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้

3. การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 ไทยบรอดคาสติ้ง จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้งานที่ได้เก็บรวบรวมไว้ซึ่งสามารถใช้ระบุตัวผู้ใช้งานหรือติดต่อกับผู้ใช้งานได้ ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(1) เพื่อบังคับใช้นโยบายการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของ ไทย บรอดคาสติ้ง รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น

(2) เพื่อตรวจจับ ป้องกันมิจฉาชีพหรือการใช้งานในทางที่ผิดซึ่งเป็นอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของ ไทย บรอดคาสติ้งและผู้ใช้งาน

(3) เพื่อติดต่อผู้ใช้งาน สำหรับการให้บริการและการดูแลผู้ใช้งาน หรือสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่ใช้การได้

(4) เมื่อมีคำสั่งเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คำสั่งหรือหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ หรือ หมายเรียก หรือคำสั่งของศาล

(5) เพื่อดูแลกิจกรรมการใช้งานโดยทั่วไปและกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานรายบุคคล เช่น การค้นหาคำสำคัญ การลงประกาศ การดำเนินธุรกรรม และเพื่อจัดการการสื่อสารบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ ไทย บรอดคาสติ้ง

(6) การเปิดเผยหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ ไทย บรอดคาสติ้ง ได้จากการจัดทำสถิติและวิเคราะห์ ฯลฯ ต่อบุคคลที่สาม ในสภาพที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนได้

(7) การเปิดเผยหรือใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจาก “ผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล”ฯลฯ โดยสมัครใจ

3.2 ในกรณีที่ ไทย บรอดคาสติ้ง ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เช่น การประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ไทย บรอดคาสติ้ง จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ เว้นแต่กรณีที่ ไทย บรอดคาสติ้ง มีสิทธิตามกฎหมาย หรือจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (เช่น เมื่อกฎหมายบังคับ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง หรือการประกอบอาชญากรรมอื่นๆ) หรือในกรณีที่ทาง ไทย บรอดคาสติ้ง เชื่อว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เพื่อคุ้มครอง และ/หรือ ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบุคลากรของไทย บรอดคาสติ้ง ตลอดจนลูกค้าของ ไทย บรอดคาสติ้ง

4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ไทย บรอดคาสติ้ง ตกลงและรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานมีความสำคัญต่อ ไทย บรอดคาสติ้ง โดย ไทย บรอดคาสติ้ง จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต และไทย บรอดคาสติ้ง จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินมาตรการทางอิเล็กทรอนิกส์และมาตรการด้านการจัดการที่เหมาะสมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็นที่รับรองทั่วไปสากลเพื่อ ปกป้อง คุ้มครอง และ รักษาความปลอดภัยสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าไม่มีวิธีการในการส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือมาตรการทางอิเล็คทรอนิกส์ใดที่จะมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้น ถึงแม้ว่า ไทย บรอดคาสติ้ง จะใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ไทย บรอดคาสติ้ง ก็ไม่สามารถรับรองได้ถึงความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบได้

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ไทย บรอดคาสติ้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้เป็นครั้งคราว โดยการเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน สามารถตรวจสอบได้ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน การที่ผู้ใช้งาน ใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ของ ไทย บรอดคาสติ้ง ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายดังกล่าวแล้ว ถือว่าผู้ใช้งานยืนยันยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมที่ทำขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากผู้ใช้งานถอนความยินยอมในภายหลัง ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของไทย บรอดคาสติ้งได้

6. ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่า ไทย บรอดคาสติ้ง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในบรรดาสิ่งบันทึกเสียง และ/หรือสิ่งบันทึกภาพ เสียง ภาพถ่าย รูปภาพ ข้อมูล เนื้อหา ตลอดจนสิทธิใดๆ ในการกระทำอันเกี่ยวกับเว็บไชต์และแอปพลิเคชันนี้ ตลอดจนลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดย ไทย บรอดคาสติ้ง ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม ขาย จำหน่าย ให้เช่า จัดทำเป็นสินค้า นำออกจำหน่าย โฆษณาประชาสัมพันธ์ แพร่เสียงแพร่ภาพและเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่า ในรูปแบบ หรือระบบ หรือทางสื่ออื่นใดในทุกช่องทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ไทย บรอดคาสติ้ง

7. การเก็บข้อมูลจากนีลเส็น

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ ไทย บรอดคาสติ้ง ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น (นีลเส็น) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อทำการวิจัยการตลาด เช่น การวัดเรตติ้งทีวีของนีลเส็น เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ซอฟแวร์ของนีลเส็นอาจบันทึกไว้ และเพื่อการตัดสินใจของท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของการวัดดิจิตอลของนีลเส็นที่ http://priv-policy.imrworldwide.com/priv/browser/th/en/optout.html