close รายการสด รายการ ผังรายการ ศิลปินดารา เพลง ข่าวประชาสัมพันธ์ Content Licensing

EP.35 | 13 ต.ค. 61 Full HD

รายละเอียด

รายการ

SUPER 10 ซูเปอร์เท็น

วันที่

2018-10-13

วันออกอากาศ

เสาร์

เวลาออกอากาศ

16.50 - 17.50 น.

เรทติ้ง

ทุกเพศทุกวัย

รายละเอียดรายการ

SUPER10 เวทีค้นหาอัจฉริยะพันธุ์จิ๋วจากทั่วประเทศ เวทีที่จะแลกเปลี่ยนความสามารถเป็นของขวัญ

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง