close รายการสด รายการ ผังรายการ ศิลปินดารา เพลง ข่าวประชาสัมพันธ์ Content Licensing

ลูกชาวนาหน้าเครื่องจักร – น้ำ กนกวรรณ [Official MV]

รายละเอียดเพลง

ชื่อเพลง

ศิลปิน

คำร้อง/ทำนอง

เรียบเรียง

ลูกชาวนาหน้าเครื่องจักร – น้ำ กนกวรรณ [Official MV]'

น้ำ กนกวรรณ

พลาย เวียงรวี

พลาย เวียงรวี