close รายการสด รายการ ผังรายการ ศิลปินดารา เพลง ข่าวประชาสัมพันธ์ Content Licensing

ทำอาหารสุขภาพดี : Eating Well, Healthy Cooking

ดร.วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย ผู้บริหารของโรงเรียนสอนทำอาหารชั้นนำ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี (Wandee Culinary Technological) ให้คำแนะนำว่า “เรื่องที่อยากเน้นเป็นพิเศษคือ เราไม่ควรนำน้ำมันที่ใช้มาทอดซ้ำหลายๆ ครั้ง เพราะจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ทำให้น้ำมันกลายเป็นสีดำ เหม็นหืน มีฟอง และเหนียวหนืดขึ้น แต่บางครั้งก็ดูแทบไม่ออก เพราะน้ำมันยังมีลักษณะใสอยู่ น้ำมันที่ผ่านการทอดในอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานจะทำให้เกิดการแตกตัวเป็นสารโพลาร์ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของคนกินได้”

ติดตามเรื่องราวดีดี กับ #YesPalmOil ที่ http://www.yes-palmoil.com/index.php/palm-pages/palm- oil-news

Cr. : คอลัมภ์ Food In Biz ; Gourmet & Cuisine 16 Mar 2016

ข่าวสารเกี่ยวข้อง