close รายการสด รายการ ผังรายการ ศิลปินดารา เพลง ข่าวประชาสัมพันธ์ Content Licensing

กิจกรรมประกวดวาดภาพ ระบายสี “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก”

 
 

“ผู้ได้รับรางวัล ประจำเดือนสิงหาคม”

 

ระดับชั้นประถมศึกษา

ด.ญ.หทัยพร บุญธรรมเจริญ

ด.ญ. หทัยพร  บุญธรรมเจริญ อายุ 12 ปี ศึกษาอยู่ระดับชั้น ป.6   

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  กรุงเทพมหานคร

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

นายไชยอนันต์ จันต๊ะนัน

นายไชยอนันต์  จันต๊ะนัน อายุ 18 ปี ศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6   

โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์  จังหวัดเชียงราย

 

นางสาว พฤกษชาติ ประทุมนันท์

นางสาวพฤกษชาติ  ประทุมนันท์  อายุ 17 ปี ศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6     

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 
 

“ผู้ได้รับรางวัล ประจำเดือนกรกฎาคม”

 

ระดับชั้นประถมศึกษา

29072015130728-0002

ด.ญ. ปัณชญณัณณ์  จงจิตต์โพธา อายุ 12 ปี ศึกษาอยู่ระดับชั้น ป.6   

โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดราชบุรี

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

29072015130728-0001

นายไชยอนันต์  จันต๊ะนัน อายุ 18 ปี ศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6     

โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย

 

 
 

“ผู้ได้รับรางวัล ประจำเดือนมิถุนายน”

 

ระดับชั้นประถมศึกษา

ด.ญ.จิณห์จุฑา  รัตนมาตร์อายุ 7 ปี ศึกษาอยู่ระดับชั้น  ป.2

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

02072015122451-0001

นางสาว พอย  วะดวงดี  อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27  จังหวัดหนองคาย

 

 
 

“ผู้ได้รับรางวัล ประจำเดือนพฤษภาคม”

 

ระดับชั้นประถมศึกษา

P037

ด.ญ. ภูรัชญา ธุระพันธุ์ อายุ 11 ปี ศึกษาอยู่ระดับชั้น ป.5

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

S011

นางสาว สุพัตรา ภู่ระหงษ์ อายุ 18 ปี ศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   จังหวัดขอนแก่น

 
 

ละครซีรีส์ “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ขอเชิญชวนเยาวชนไทยระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ ระบายสี ชิงรางวัลทุนการศึกษา

คุณสมบัติ

 1. เยาวชนไทยที่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษา
 2. เยาวชนไทยที่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาและปวช.

กติกาการประกวด

ระดับชั้นประถมศึกษา

 1. ระบายสีภาพที่กำหนดขนาด A4 (21 x 29.7 เซ็นติเมตร) เท่านั้น
 2. ผู้เข้าประกวด สามารถเลือกใช้สีได้ตามความถนัดของตน ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ระบายสี อาทิ สีน้ำ สีเทียน ดินสอสี สีอะครีลิค สีน้ำมัน เป็นต้น โดยภาพระบายสีที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง
 3. ต้องเป็นภาพที่ดาวน์โหลดจาก www.workpointtv.com เท่านั้นโดยโจทย์ภาพสำหรับระบายสีเพื่อส่งประกวดจะเปลี่ยนไปในแต่ละเดือน
 

ภาพสำหรับการส่งประกวดระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2558

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาและปวช.

 1. วาดภาพและระบายสี ภายใต้หัวข้อ“พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” โดยภาพที่วาดและระบายสีต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องสอดคล้องกับละครซีรีส์“พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ทางช่อง1 เวิร์คพอยท์
 2. ผู้เข้าประกวด สามารถเลือกใช้สี และเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้อาทิ สีน้ำ สีเทียน ดินสอสี สีอะครีลิค สีน้ำมัน ดินสอดำ(กราไฟต์) เป็นต้น โดยภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการเสนอขาย ตีพิมพ์ หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆมาก่อน
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาด A3 (29.7 x 42 เซ็นติเมตร) เท่านั้น

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 2. ความสวยงาม ความปราณีต และเทคนิค
 3. ความสมบูรณ์ของภาพ
 4. ภาพสื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่กำหนด (เฉพาะระดับชั้นมัธยม)

การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้ร่วมประกวดทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและปวช. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนผลงาน
 2. ผู้ร่วมประกวดจะต้องส่งผลงาน พร้อมแนบ ใบสมัครประกวดวาดภาพ ที่ดาวน์โหลดจาก workpointtv.comและกรอกรายละเอียดพร้อมลงชื่อรับรองผลงานให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
 3. กรณีส่งประกวดมากกว่า 1 ชิ้นงาน ผู้ร่วมประกวดต้องแนบใบสมัครแยกเฉพาะแต่ละผลงาน
 4. ภาพผลงานที่ส่งร่วมประกวดต้องมีชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้น และโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
 5. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครมาที่ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 99 หมู่ 2 ต. บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 วงเล็บมุมซอง (กิจกรรมประกวดวาดภาพ ระบายสี “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก”)
  ดาวน์โหลด : ใบสมัครประกวดวาดภาพ

**** ระยะเวลาการรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2558 โดยถือวันประทับตราไปรษณีเป็นสำคัญ

รางวัลการประกวดและการประกาศรางวัล

ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษาละ 5,000 บาทจำนวนรวม 4 รางวัล (ประกาศรางวัลเดือนละ 1 รางวัล)

ระดับมัธยมศึกษาและปวช.

รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษาละ 10,000 บาทจำนวนรวม 4 รางวัล (ประกาศรางวัลเดือนละ 1 รางวัล)

ประกาศรางวัลทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและปวช. ทุกสัปดาห์แรกของเดือน ท้ายละครซีรีส์ “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ออกอากาศทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 10.00 น. และเวลา 20.30 น. ทางช่อง 1 เวิร์คพอยท์ และตรวจสอบรายชื่อได้ทางเวบไซท์ www.workpointtv.com

ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558

ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558

ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558

ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน2558

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม

สามารถส่งผลงานเพื่อร่วมประกวดได้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2558 – 31 สิงหาคม 2558

เงื่อนไขและข้อตกลง

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในผลงานของท่าน เป็นอำนาจเต็มของทางบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และฝ่ายจัดการประกวดไว้ และต้องยอมรับในข้อตกลงว่าผลงานอาจถูกนำไปใช้เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการประกวด หรือ เพื่อสังคม
 2. ทางฝ่ายจัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆสำหรับความเสียหายหรือสูญหาย ที่เกิดขึ้นกับผลงานที่ส่งเข้าประกวดและเอกสารประกอบอื่นๆก่อนที่ผลงานจะมาถึงทางฝ่ายจัดการประกวด
 3. ทางฝ่ายจัดการประกวดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินผลงานและคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นคำชี้ขาด

สอบถามเพิ่มเติมโทร   02-833-2000

ดาวน์โหลด : ใบสมัครประกวดวาดภาพ

 

 

ข่าวสารเกี่ยวข้อง