colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme

ไอเดียสร้างเงิน ! ร.ร.วิเชียรมาตุ คิดค้นผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือน แทนการใช้ปุ๋ยเคมีปลูกพืช

08 ก.ย. 2560 (07:56 น.)

-

จำนวนการดู

-

จำนวนการแชร์

  • แชร์เรื่องนี้
01

 

ร.ร.วิเชียรมาตุ 3 จ.ตรัง เปิดตัวโครงงานจากมูลไส้เดือนดินสู่ดวงดาว เพื่อนำมาใช้เป็ผลิตภัณฑ์นแทนปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชผัก ต่อยอดเป็นน้ำหมักชีวภาพ เจลน้ำหมัก และดินพร้อมปลูก

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรกร สุวรรณ์ ผอ.โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มาคิดค้นผลิตปุ๋ยจากกระบวนการทางธรรมชาติ โดยตั้งชื่อโครงงานนี้ว่า จากมูลไส้เดือนดินสู่ดวงดาว พร้อมกับได้นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน จนทำให้ได้มูลไส้เดือนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการนำมาใช้แทนปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชผัก รวมทั้งยังสามารถช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีกว่าเดิม

 

02

 

วิธีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินจะนิยมใช้กะละมังพลาสติก ขนาด 50 ซม. เพราะบริหารจัดการง่าย และประหยัดพื้นที่ ซึ่งจะมีการเจาะรูด้านใต้เพื่อช่วยระบายน้ำ โดยปล่อยไส้เดือนลงไปอยู่ในมูลวัวแห้งและขยะอินทรีย์ 2-4 ขีดต่อกะละมัง  ทั้งนี้ จะต้องมีการควบคุมที่อยู่ อากาศ ความชื้น และอุณหภูมิในโรงเรือน เพื่อให้ไส้เดือนกินอาหารและเจริญเติบโตดี  พร้อมใส่อาหารให้อย่างเหมาะสม เช่น เศษผักผลไม้ หรืออินทรียวัตถุอื่นๆ รวมทั้งดูแลมิให้มีศัตรูมาทำอันตรายต่อไส้เดือน  หลังจากนั้น 1 เดือน ก็จะสามารถเก็บมูลได้เฉลี่ย 2-3 วัน/ครั้ง

 

02

 

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือนดิน สามารถคว้ารางวัลโครงงานระดับเหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559  โดยถุงขนาด 1 กิโลกรัม จำหน่ายราคา 20 บาท หรือ 5 ถุง 100 บาท นอกจากนั้นยังสามารถนำไปทำน้ำหมักชีวภาพมูลไส้เดือนดิน ขวดละขนาด 500 ซีซี จำหน่ายราคา 20 บาท และเจลน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน ขนาดก้อนละขนาด 100 กรัม จำหน่ายราคา 20 บาท รวมทั้งกำลังต่อยอดผลิตดินพร้อมปลูกจากมูลไส้เดือนดิน ซึ่งทำให้มีจุดเด่นแตกต่างไปจากดินพร้อมปลูกทั่วไปอย่างน่าสนใจยิ่ง

 

02

 

colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ไอเดียสร้างเงิน ! ร.ร.วิเชียรมาตุ คิดค้นผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือน แทนการใช้ปุ๋ยเคมีปลูกพืช

  • ติดต่อโฆษณา02-833-2000
COPYRIGHT © 2016
THAI BROADCASTING COMPANY LIMITED
ALL RIGHTS RESERVED
ติดตามเรา
colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme