colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme

สนช.มติเอกฉันท์ 194 เสียง เห็นชอบร่าง พ.ร.ป.กกต.

13 ก.ค. 2560 (16:17 น.)

-

จำนวนการดู

-

จำนวนการแชร์

  • แชร์เรื่องนี้
รัฐสภา

 

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว ซึ่งถือเป็นกฎหมายลูกฉบับแรกที่ผ่านการพิจารณาโดยสมบูรณ์ ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อประกาศใช้ต่อไป

วันนี้ 13 ก.ค. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเอกฉันท์ มีคะแนนเสียง 194 ต่อ 0 เสียง เห็นชอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเสียงตั้ง หรือ กกต. ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่ผ่านการทบทวนความชอบด้วยเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญร่วม 3 ฝ่ายมาแล้ว ทั้งนี้ก่อนสมาชิกลงมติก็ได้มีการชี้แจงจากคณะกรรมาธิการร่วม โดยนายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ได้เน้นย้ำถึงข้อทักท้วงของ กกต.ทั้ง 6 ประเด็น ที่อาจขัดต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะสถานะของ กกต. ชุดปัจจุบัน ที่ให้พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ

 

คะแนนเสียง

 

ขณะที่ฝ่ายกรรมาธิการเสียงข้างมาก นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย และนายประกรณ์ นิลประพันธ์ ย้ำเช่นกันว่าไม่ขัดต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ พร้อมย้ำสถานะของ กกต. เป็นการบัญญัติ เพื่อความเหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ ไม่ได้เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ที่ประชุม สนช. ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในวาระ 2 รายมาตรา และวาระ 3 เมื่อลงมติร่างทั้งฉบับ โดยนายภัทรศักดิ์ วรรณแสง ประธานคณะกรรมาธิการ ได้ชี้แจ้งถึงหลักการพิจารณาคดีลับหลังจำเลยว่าไม่ขัดกับหลักสากล เนื่องจากทำได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามนำตัวจำเลยโดยการออกหมายจับมาแล้ว และเหมาะสมกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งมีอิทธิพลกว่าคนทั่วไป ขณะที่นายอุดม รัฐอมฤต กรรมาธิการในสัดส่วนของคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ก็ยืนยันว่าหลักการนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

สำหรับร่างกฏหมายลูกว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ สนช. มีมติเห็นชอบไปแล้ว หลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อประกาศบังคับใช้กฏหมายต่อไป

colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สนช.มติเอกฉันท์ 194 เสียง เห็นชอบร่าง พ.ร.ป.กกต.

  • ติดต่อโฆษณา02-833-2000
COPYRIGHT © 2016
THAI BROADCASTING COMPANY LIMITED
ALL RIGHTS RESERVED
ติดตามเรา
colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme