colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme

ส่องงบกลาโหม 2.2 แสนล้าน เฉพาะเงินเดือนทหาร 9 หมื่นล้าน

16 มิ.ย. 2560 (16:51 น.)

-

จำนวนการดู

-

จำนวนการแชร์

  • แชร์เรื่องนี้

1. งบกลาโหมทะลุ 2.2 แสนล้าน เพิ่มขึ้นจากสิบปีก่อนกว่า 30%

เป็นที่รู้กันว่า ในยุคทหารเป็นใหญ่ งบของกองทัพมีแต่ “ขาขึ้น” โดยในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการไปหมาดๆ กระทรวงกลาโหม (กห.) จะได้รับจัดสรรงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชน สูงถึง 2.22 แสนล้านบาท คิดเป็น 7.7% ของงบประมาณทั้งหมด 

มากเป็นสองเท่าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดูแลเกษตรกรอย่างน้อย 11 ล้านคน ห้าเท่าของกระทรวงแรงงาน ที่ดูแลแรงงานในระบบและนอกระบบรวมกว่า 38  ล้านคน และสิบห้าเท่าของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาและสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยเฉพาะการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

และหากนำไปเทียบกับงบที่กระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรเมื่อเกือบสิบปีก่อนในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งอยู่ที่ 1.70 แสนล้านบาท ก็จะเพิ่มขึ้นถึง 30% เลยทีเดียว

army


2. ทหารบกได้งบมากสุดกว่า 1 แสนล้าน

แต่นั่นก็เป็นการดูงบประมาณเฉพาะ “ยอดรวม” หากใครได้มีโอกาสดูในเนื้อหา พ.ร.บ.งบประมาณฯ ในแต่ละปีก็จะเห็นการแจกแจงรายละเอียดของงบประมาณที่มากกว่านั้น โดยมีการลงลึกไปถึงงบประมาณที่หน่วยงานใต้สังกัดกระทรวงนั้น ๆ ได้รับ 

เช่น กระทรวงกลาโหม มีหน่วยงานใต้สังกัดระดับ “กรม” อยู่ 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ (ส่วนกรมราชองครักษ์เพิ่งถูกยุบไป) นอกจากนี้ ยังมีองค์การมหาชนอีก 1 แห่ง ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

ในเนื้อหาของ พ.ร.บ.งบประมาณฯ จะแจกแจงว่ามีการให้งบกับกรมต่าง ๆ มากน้อยเท่าใด เช่น กองทัพบก (ทบ.) มักจะเป็นหน่วยงานใต้สังกัดกระทรวงกลาโหมที่ได้รับงบมากที่สุด โดยในปี 2561 ได้รับอยู่ที่ 1.08 แสนล้านบาท คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของงบที่กระทรวงกลาโหมได้รับ

ส่วนหน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับ 1.13 หมื่นล้านบาท กองบัญชาการกองทัพไทย 1.68 หมื่นล้านบาท กองทัพเรือ 4.39 หมื่นล้านบาท กองทัพอากาศ 4.03 หมื่นล้านบาท และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณ 1.22 พันล้านบาท

army


3. เงินเดือนทหารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันกว่า 9 หมื่นล้านบาท

ข้อมูลน่าสนใจที่พบจากการตรวจสอบเอกสารงบประมาณประจำปีของกระทรวงกลาโหมครั้งนี้ กลับเป็น “งบบุคลากร” พูดง่ายๆ ก็คือเงินเดือนและค่าจ้างของบุคลากรในกองทัพ ซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

จาก 8.38 หมื่นล้านบาท ในปี 2557 มาเป็น 8.57 หมื่นล้านบาท ในปี 2558 เป็น 8.86 หมื่นล้านบาท ในปี 2559 เป็น 9.10 หมื่นล้านบาท ในปี 2560 และเป็น 9.13 หมื่นล้านบาท ในปี 2561 (ไม่รวมงบของกรมราชองค์รักษ์ที่ถูกยุบไปแล้ว) 

อยากให้ทดลองเข้าไปพลิกอ่านกันดู เพราะคุณอาจได้พบรายละเอียดงบประมาณที่กระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรในแต่ละปี ที่น่าสนใจมากกว่าแค่เรื่องเงินเดือนของคนในกองทัพ

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดงบประมาณของไทยได้ที่สำนักงบประมาณ 

รายงานโดย พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ ผู้สื่อข่าวอิสระ

 

colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ส่องงบกลาโหม 2.2 แสนล้าน เฉพาะเงินเดือนทหาร 9 หมื่นล้าน

  • ติดต่อโฆษณา02-833-2000
COPYRIGHT © 2016
THAI BROADCASTING COMPANY LIMITED
ALL RIGHTS RESERVED
ติดตามเรา
colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme