colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme

กกต.หารือฝ่ายกฎหมาย ใช้สิทธิเห็นเเย้ง ร่าง พรบ.ของสภานิติบัญญัติฯ

14 มิ.ย. 2560 (15:46 น.)

-

จำนวนการดู

-

จำนวนการแชร์

  • แชร์เรื่องนี้
61

 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมหารือกับที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย เพื่อพิจารณาแนวทางการใช้สิทธิ ทำความเห็นแย้งต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กกต. กลับไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีรายงานว่า 1 ในข้อมูลสำคัญที่จะใช้ประกอบการโต้แย้ง คือ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งของ กกต.

วันที่ 14 มิ.ย. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้หารือร่วมกับที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ซึ่งมีทั้ง นายสุรินทร์ นาควิเชียร อดีตประธานศาลฎีกา นายไกรสร บารมีอวยชัย อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลล้มละลายกลาง พร้อมด้วยนักวิชาการด้านกฎหมาย เพื่อหารือถึงแนวทางการใช้สิทธิโต้แย้ง มติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต.

โดยเฉพาะประเด็นที่ให้มีการล้มกระดาน หรือ สรรหา กกต.ใหม่ทั้งหมด แทนที่จะให้ กกต.ที่มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญปี 2560 สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ตามร่างเดิมที่เสนอโดยกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ.

มีรายงานว่าหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่จะใช้ประกอบการทำความเห็นโต้แย้ง คือ บันทึกเจตนารมณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ กรธ. เกี่ยวกับบทเฉพาะกาล ที่กำหนดให้ กกต.ที่มีคุณสมบัติครบตามรัฐธรรมนูญปี 2560 อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

 

777

 

หลังหารือกับฝ่ายกฎหมายแล้ว จะประชุม กกต. เพื่อขอมติ โดยมีรายงานว่า ที่ประชุม กกต.จะทำความเห็นแย้งต่อร่าง พ.ร.บ. กกต.กลับไปยัง สนช.ใน 3 ประเด็น

คือ คุณสมบัติ กกต., อำนาจหน้าที่ กกต. ในการสั่งระงับยับยั้งการเลือกตั้งในหน่วยที่พบการทุจริต และสามารถกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้ สุดท้ายคือการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กฎหมายได้มอบหมายให้หน่วยงานอื่นจัดการเลือกตั้ง ภายใต้การกำกับดูแลของ กกต.

colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

กกต.หารือฝ่ายกฎหมาย ใช้สิทธิเห็นเเย้ง ร่าง พรบ.ของสภานิติบัญญัติฯ

  • ติดต่อโฆษณา02-833-2000
COPYRIGHT © 2016
THAI BROADCASTING COMPANY LIMITED
ALL RIGHTS RESERVED
ติดตามเรา
colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme