colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme

“เซ็ตซีโร่ กกต.” ปฏิรูปองค์กรอิสระ หรือ เลื่อนเลือกตั้ง

13 มิ.ย. 2560 (12:12 น.)

-

จำนวนการดู

-

จำนวนการแชร์

  • แชร์เรื่องนี้

เรียบร้อยโรงเรียน "มีชัย ฤชุพันธุ์" ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เมื่อร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่างไม่มีข้อกังขา

ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ “เซ็ตซีโร่ กกต.” ด้วยคะแนน 161 ต่อ 15 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง เช่นเดียวกันกับการพิจารณาร่างกฎหมายทั้งฉบับ ที่ผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนน 177 ต่อ 1 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง

แม้ กรธ.-กกต. มีโอกาสทำความเห็นแย้งใน 10 วันตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย แต่วินาทีนี้สังคมสรุปตรงกันถึงแนวทาง “เซ็ตซีโร่ กกต.” ตามตำรา “ปลาสองน้ำ” ของรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม

นาทีนี้หลายองค์กรอยู่ในช่วงลุ้น-ระทึก โดยเฉพาะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) ที่สาระสำคัญของร่างกฎหมายในมือ กรธ. ระบุว่าจะถูกเซ็ตซีโร่เช่นเดียวกัน

แต่หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์-คุณสมบัติที่ระบุไว้ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 องค์กรอิสระอย่างน้อย 2 แห่ง 9 ตำแหน่ง อาจได้รับผลกระทบ

ไม่นับรวม 5 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่พ้นจากตำแหน่งจากการครบวาระ ก็มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อย 1 คน ที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน

เช่นเดียวกันกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่มีอย่างน้อย 8 จาก 9 ตำแหน่ง ที่เข้าข่ายขาดคุณสมบัติจากวาระการดำรงตำแหน่งราชการ – ข้าราชการเมืองก่อนหน้านี้

แต่ “มีชัย-วิษณุ” ก็ตีกรอบ-ล้อมปัญหาไปก่อนหน้านี้แล้วว่า “เซ็ตซีโร่ กกต.” เป็นไปตามการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง และไม่มีผลต่อการพิจารณาความเป็นไปของ “องค์กรอิสระ” รายอื่น

จึงไม่แปลกที่ “ปลาสองน้ำ” จะถูกตีความจาก “สมชัย ศรีสุทธิยากร” กกต. ว่าเป็น “สองมาตรฐาน”

ขณะที่สวนดุสิตโพล ที่เดินสายสอบถามประชาชน 1,265 คน ที่เห็นควรให้ กกต. ถูกเซ็ตซีโร่ 49.25%เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการทำงาน

ที่น่าสนใจยิ่งกว่า คือคนกลุ่มนี้เห็นว่า “เซ็ตซีโร่ กกต.” จะมีผลกระทบต่อการเลื่อนเลือกตั้ง 43.64% ไม่แน่ใจ 34.39%และมีกลุ่มคนที่มั่นใจว่ารัฐบาลจะเดินหน้าตามโรดแมปเดิมเพียง 21.97%

หากพิจารณาบรรยากาศทางการเมือง และปฏิกิริยาของนายกรัฐมนตรี ในช่วงเดือนพฤษาคม – มิถุนายนที่ผ่านมา ก็มีอย่างน้อย 3 เหตุการณ์ที่ทำให้สังคมกลับมาตั้งคำถามว่า “การเลือกตั้งยังเป็นไปตามโรดแมปหรือไม่”

วันที่ 22 พฤษภาคม เกิดเหตุระเบิดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ – โรงพยาบาลทหาร ในวันที่ครบรอบ 3 ปีการรัฐประหารล้มรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร

“สิ่งสำคัญที่อยากให้ทุกคนคำนึงถึง คือ ถ้าบ้านเมืองยังเป็นอยู่แบบนี้ ทั้งการวางระเบิด การใช้อาวุธสงคราม การทำให้เกิดความขัดแย้งในภาคประชาชน แล้วมีปัญหาเหมือนเดิมที่ผ่านมา แล้วจะเลือกตั้งกันได้หรือไม่” นายกรัฐมนตรี กล่าว

วันที่ 27 พฤษภาคม นายกรัฐมนตรี ฝากถามคำถาม 4 ข้อ ถึงประชาชนในรายการศาสตร์พระราชาฯ โดยให้ประชาชนส่งคำตอบไปยังศูนย์ดำรงธรรมในทุกจังหวัด

1.ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่

2.หากไม่ได้ จะทำอย่างไร

3.การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวที่ไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง

4.ท่านคิดว่า กลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีก เกิดปัญหาอีก แล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร

วันที่ 1 มิถุนายน คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีมติให้ กกต.ชุดปัจจุบันพ้นจากตำแหน่งทันทีที่กฎหมายลูกมีผลบังคับใช้ แม้ก่อนหน้านี้ กรธ. ยังเห็นว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว นำมาซึ่งมติ “เซ็ตซีโร่ กกต.” ในเวลาต่อมา

เพราะเมื่อ กกต.ชุดเก่าพ้นจากตำแหน่ง ย่อมหมายการเริ่มต้นกระบวนการสรรหา กกต.ชุดใหม่ ที่กินเวลายืดยาวออกไป

จึงไม่แปลกที่นักการเมือง – ประชาชน จะตีความ อ่านสัญญาณ “เซ็ตซีโร่ กกต.” ไม่ใช่แค่เรื่องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างขององค์กรอิสระ แต่อาจมีความหมายเท่ากับ “เลื่อนเลือกตั้ง” อีกด้วย.

 

4 คำถามจากนายกฯ ถึงประชาชน

 

colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

“เซ็ตซีโร่ กกต.” ปฏิรูปองค์กรอิสระ หรือ เลื่อนเลือกตั้ง

  • ติดต่อโฆษณา02-833-2000
COPYRIGHT © 2016
THAI BROADCASTING COMPANY LIMITED
ALL RIGHTS RESERVED
ติดตามเรา
colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme