colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme

ชวนชมหมอกสวยวัดพุทธาวาสภูสิงห์ ประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางเปิดโลก

19 พ.ค. 2560 (15:19 น.)

-

จำนวนการดู

-

จำนวนการแชร์

  • แชร์เรื่องนี้

วัดพุทธวาส

 

วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูป “ปางเปิดโลก” ขึ้นประดิษฐานประตูเมฆาสวรรค์ บนยอดเขาภูสิงห์ พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนา “ธรรมะคลายทุกข์” จากพระนักเทศก์ชื่อดัง ร่วมเจริญกรรมฐานปฏิบัติธรรม สร้างบุญกุศลด้วยตนเอง  19-20 พ.ค. นี้  พร้อมเชิญชวนชมธรรมชาติยามเช้าท่ามกลางหมอกหนาและทัศนียภาพที่สวยงามจากยอดเขาภูสิงห์

ที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ – ประธานคณะสงฆ์วัดพุทธาวาสภูสิงห์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 19-20 พ.ค. 60 นี้ ทางวัดพุทธาวาสภูสิงห์ ได้กำหนดจัดงานพิธีอัญเชิญพระพุทธรูป “ปางเปิดโลก”  ขึ้นประดิษฐาน ที่ประตูเมฆาสวรรค์ บริเวณบันไดสวรรค์  ยอดเขาภูสิงห์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว รวมทั้งได้เข้าร่วมบวชชีพราหมณ์ เจริญกรรมฐานและรับฟังพระธรรมเทศนา “ธรรมะคลายทุกข์" โดยพระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร, พระมหาอนันต์ ปญฺญนนฺโท วัดป่าคลองสมบุรณ์ จ.ชัยภูมิ, พระมหาวิเชียร วชิราลงฺกาโร อุทธยานธรรมภูฝ้าย จ.ศรีสะเกษ และพระครูสิริพัฒนนิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุบ้านธรรมะภูสิงห์  โดยพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางเปิดโลก ขึ้นประดิษฐานบนประตูเมฆาสวรรค์ ในวันที่  20 พ.ค. 60  เวลา 09.00 น.

 

วัดพุทธวาส

 

“นอกเหนือจากความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี  ที่ถือเป็นการอัญเชิญพระพุทธรูปปางเปิดโลกครั้งสำคัญของ อ.สหัสขันธ์ โดยเฉพาะที่บริเวณยออดเขาภูสิงห์ จากปี พ.ศ.2511 ในการพุทธาภิเษกพระพรหมภูมิปาโล  พระพุทธรูปปางมารวิชัย รูปทรงสมส่วนสวยงาม ก็ไม่จัดพิธีสมโภชหรือการอัญเชิญพระพุทธรูปใดๆ มาประดิษฐานอีกเลย เป็นเวลานานถึง 49 ปี มาแล้ว ทั้งนี้ในการพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางเปิดโลกขึ้นประดิษฐานประตูเมฆาสวรรค์ จึงถือเป็นการสมโภชครั้งสำคัญอย่างยิ่งที่ชาวพุทธจะได้ร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้ โดยประตูเมฆาสวรรค์ เกิดจากแรงศรัทธาชาวบ้านที่มีจิตใจอันเป็นกุศลร่วมก่อสร้างขึ้นมาทั้งการลงแรงและกำลังทรัพย์  โดยหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้พุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

 

วัดพุทธวาส

 

พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อยู่บนยอดเขาภูสิงห์ ที่เป็นภูเขาสูงสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทอ.สหัสขันธ์ได้โดยรอบ มองเห็นทัศนียภาพระยะไกล ทั้งภูกุ้มข้าว ภูค่าว และแนวเขตเขื่อนลำปาว โดยในแต่ละปี นอกเหนือจากเป็นศาสนสถานที่ประกอบกิจกรรมของพระภิกษุสงฆ์  นำพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาในทุกวันพระแล้ว  บนยอดเขาภูสิงห์ยังได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยในแต่ละปีจะมีประชาชนเดินทางขึ้นบันไดสวรรค์และทางรถยนต์ ขึ้นสู่ยอดเขาภูสิงห์จำนวนมาก การสร้างบันไดสวรรค์ ประตูเมฆาสวรรค์ และการอัญเชิญพระพุทธรูปปางเปิดโลก นั้นเพื่อให้เป็นศาสนสถานในรูปแบบแหล่งเรียนรู้ตามพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะพระพุทธรูปปางเปิดโลกยังเป็นพุทธประวัติที่สำคัญของพุทธองค์

 

วัดพุทธวาส

 

เมื่อครั้งอดีตกาลในคราวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษาโปรดพุทธมารดา ครบกำหนด 3 เดือน  จึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พระพุทธองค์ทรงทำโลกวิวรณปาฏิหาริย์ คือ ทรงเปิดโลกทั้ง 3 อันได้แก่ เทวโลก ยมโลก และมนุษยโลก ให้มองเห็นถึงกันหมดด้วยพุทธานุภาพ เหล่าเทวดาในสวรรค์มองเห็นมนุษย์และสัตว์นรก มนุษย์มองเห็นเทวดาและสัตว์นรก สัตว์นรกมองเห็นมนุษย์และเทวดา แล้วจึงเสด็จลีลาลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สู่ลังกัสนคร ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ที่เป็นวันออกพรรษาที่จะมีการตักบาตรเทโวโรหะณะ

 

วัดพุทธวาส

 

ทั้งนี้สภาพอากาศที่บริเวณยอดเขาภูสิงห์มีความสวยงามอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงเช้าตรู่จะมีหมอกหนาปกคลุมทั่วบริเวณ และยังสามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามของ อ.สหัสขันธ์ ได้รอบทิศ ซึ่งทางวัดได้เปิดโอกาสให้ญาติธรรมได้เดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวบนยอดเขาภูสิงห์ กราบขอพรพระพรหมภูมิปาโล และชมธรรมชาติที่สวยงามได้ตลอดเวลา

colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ชวนชมหมอกสวยวัดพุทธาวาสภูสิงห์ ประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางเปิดโลก

Tags

  • ติดต่อโฆษณา02-833-2000
COPYRIGHT © 2016
THAI BROADCASTING COMPANY LIMITED
ALL RIGHTS RESERVED
ติดตามเรา
colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme