colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme

ไม่ท้อแม้มีผู้ก่อการร้าย ! นราธิวาสกระตุ้นเศรษฐกิจ จัดอบรม SME ส่งสินค้าขายมาเลเซีย

14 พ.ค. 2560 (15:32 น.)

-

จำนวนการดู

-

จำนวนการแชร์

  • แชร์เรื่องนี้
sme

 

ตอบสนองนโยบายรัฐบาล นราธิวาสจัดอบรม SMEจังหวัดชายแดนใต้ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ส่งสินค้าขายมาเลเซีย

วันที่14 พ.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการ SME จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ส่งสินค้าไปจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย โดยพิธีเปิดวันนี้มี นายไพฑูรย์ สงค์แก้ว กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย ในนามของผู้จัดอบรม ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 100 ราย ร่วมพิธีเปิด

 

sme2

 

นายไพฑูรย์ สงค์แก้ว กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า โครงการอบรม SME เพื่อจำหน่ายสินค้าในประเทศมาเลเซีย จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ผลิตสินค้าส่งขายในประเทศมาเลเซียมีความรู้ ความเข้าใจในตลาดมาเลเซีย รวมทั้งระเบียบต่างๆ ทั้งในไทยและมาเลเซีย มาปรับปรุงสินค้าให้ดีและถูกต้อง ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

 

sme3

 

นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการบริหาร การปรับกลไกลการสนับสนุน ทั้งเป็นการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีระบบที่ชัดเจน ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการบริหารทางการเงิน รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโอกาสด้านการลงทุนในต่างประเทศด้วย

 

sme4

 

สำหรับการจัดอบรมผู้ประกอบการ SME จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ส่งสินค้าไปจำหน่ายในประเทศมาเลเซียในครั้งนี้ ยังได้จัดการปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" บรรยายโดย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ไม่ท้อแม้มีผู้ก่อการร้าย ! นราธิวาสกระตุ้นเศรษฐกิจ จัดอบรม SME ส่งสินค้าขายมาเลเซีย

  • ติดต่อโฆษณา02-833-2000
COPYRIGHT © 2016
THAI BROADCASTING COMPANY LIMITED
ALL RIGHTS RESERVED
ติดตามเรา
colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme