colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme

ฟื้นฟูควายไทย ให้ยิ่งใหญ่ในอาเซียน ! กับงานมหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว ครั้งที่ 2

14 พ.ค. 2560 (14:57 น.)

-

จำนวนการดู

-

จำนวนการแชร์

  • แชร์เรื่องนี้
buf

 

พิษณุโลกจัดงานมหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว ครั้งที่ 2 หวังฟื้นฟูควายไทยให้ยิ่งใหญ่ในอาเซียน เพิ่มช่องทางการตลาด และกระตุ้นเกษตรกรหันกลับมาเลี้ยงควาย หลังจำนวนลดลงรวดเร็ว

วันที่ 14 พ.ค. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานประกวดควายไทย ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว” ครั้งที่ 2 โดยมี นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ดร. สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธี ท่ามกลางเกษตรกรที่นำควายเข้าร่วมประกวดและประชาชนทั่วไปกว่า 1,000 คน

 

buf2

 

ผศ.ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า งาน "มหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว" ครั้งที่ 2 นี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการบริการวิชาการ “ฟื้นฟูควายไทย ให้ยิ่งใหญ่ในอาเซียน: ระบบการผลิตและโอกาสทางการตลาด” ประจำปีงบประมาณ 2560 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เป็นเจ้าภาพร่วม และได้รับความร่วมมือจาก สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย จัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาเป็นกรรมการตัดสินการประกวดครั้งนี้ ซึ่งมีควายเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 100 ตัว ที่มาจาก 16 จังหวัด

 

buf3

 

โดยการจัดงานประกวดควายไทยในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการคัดลักษณะควายที่ดีเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีให้เกษตรกรผู้เลี้ยงควายได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงผลงานการพัฒนาพันธุ์กระบือของประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาการผลิตกระบืออย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อันจะนำไปสู่การเพิ่มจำนวนประชากรกระบือของประเทศในอนาคต

ด้าน นายทศพร  ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่ 14 พฤษภาคม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ควายไทย เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำรัสถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโค กระบือ เป็นครั้งแรก และปีนี้ถือเป็นปีแรกที่เรามีวันอนุรักษ์ควายไทย

 

buf4

 

ปัจจุบันจํานวนควายไทยลดลงอย่างรวดเร็ว จากสถิติของกรมปศุสัตว์พบว่า ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จำนวนควายของไทยลดลงอย่างรวดเร็วจากปี 2548 ที่มีมากถึง 1.6 ล้านตัว แต่ในปัจจุบันลดลงเหลือไม่ถึง 700,000 ตัว เนื่องจากการประกอบอาชีพทำนาปัจจุบัน มีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแทนแรงงานควาย อีกทั้งยังมีการนำควายเพศเมีย ควายที่ตั้งท้อง และควายอายุน้อยมาบริโภคมากขึ้น โดยมีการบริโภคปีละกว่า 200,000 ตัว ขณะที่มีลูกเกิดปีละประมาณ 150,000 ตัว เท่านั้น

นอกจากนี้ ไทยยังมีการส่งออกควายมีชีวิตทั้งเพศผู้และเพศเมียไปต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ จีนและกลุ่มอาเซียน เช่น เวียดนาม ซึ่งมีความต้องการควายเพิ่มมากขึ้น กรมปศุสัตว์ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมีแผนเร่งดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตควาย โดยเร่งกระตุ้นให้เกษตรกรหันกลับมาเลี้ยงควายเพิ่มมากขึ้น เบื้องต้นได้ของบประมาณจากคณะรัฐมนตรี 500 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อควายให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงควายจำนวน 5,000 ราย เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์ดี โดยส่งเสริมการผสมเทียมควายด้วยน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ดี ก็จะทำให้ได้ลูกควายที่มีลักษณะดี เลี้ยงง่ายและโตเร็ว ซึ่งคาดว่าภายใน 5 ปีข้างหน้า ปริมาณควายของไทยจะเพิ่มขึ้นถึง 1 ล้านตัว

colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ฟื้นฟูควายไทย ให้ยิ่งใหญ่ในอาเซียน ! กับงานมหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว ครั้งที่ 2

  • ติดต่อโฆษณา02-833-2000
COPYRIGHT © 2016
THAI BROADCASTING COMPANY LIMITED
ALL RIGHTS RESERVED
ติดตามเรา
colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme