colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme

ประชุมทีบีซี ไทย-เมียนมา แก้ปัญหายาเสพติดและค้ามนุษย์

18 มี.ค. 2560 (15:45 น.)

-

จำนวนการดู

-

จำนวนการแชร์

  • แชร์เรื่องนี้

ประชุม TBC ไทย-เมียนมา

 

ผบ.ฉก.ร.25 กองกำลังเทพสตรี พร้อมหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมหน่วยความมั่นคงเมียนมา ย้ำความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่น ระนอง-เกาะสอง เหมือนบ้านพี่เมืองน้อง พร้อมร่วมแก้ปัญหาหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์

พันเอก ศานติ สกุนนาค ผู้บังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี พร้อมด้วยหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือกับหน่วยความมั่นคงและภาคเอกชน จังหวัดเกาะสอง ประเทศเมียนมา ซึ่งหัวข้อที่หารือมีข้อข้อสรุปร่วมกันที่ทั้ง 2 ประเทศ จะมีการประสานด้านการข่าวระหว่างเจ้าหน้าที่ ไทย - เมียนมา

 

ประชุม TBC ไทย-เมียนมา

 

เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาทางไทยจับกุมชาวเมียนมาที่เดินทางเข้าระนองพร้อมลักลอบขนยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นยาบ้า ยาไอซ์ เข้ามาในพื้นที่จังหวัดระนองบ่อยครั้ง ทางการไทยจึงขอให้ทางการเมียนมาช่วยเหลือเรื่องการข่าว และขอให้ช่วยสกัดจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งทางการเมียนมาให้ความสำคัญในเรื่องยาเสพติดมาก พร้อมรับปาก ทางการเมียนมาเข้มงวดเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก

 

ประชุม TBC ไทย-เมียนมา

 

อีกประเด็นที่ทั้ง 2 ประเทศตกลงร่วมมือกันคือ เรื่องการค้ามนุษย์ ซึ่งที่ผ่านมาไทยมีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะกับแรงงานข้ามประเทศ ซึ่งทางเมียนมาเองก็พร้อมที่จะร่วมมือกับทางการไทยในการสกัดกลุ่มผู้ค้าแรงงานที่มีการเชื่อมโยงกัน ระหว่างชาวเมียนมาและชาวไทย

 

ประชุม TBC ไทย-เมียนมา

 

นอกจากนั้นเป็นการหารือปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจกัน ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน หรือเกิดจากพี่น้องประชาชนทั้ง 2 ประเทศในเรื่องดินแดน ซึ่งการหารือก็เป็นไปได้ด้วยดี รวมไปถึงปัญหาด้านสาธารณสุขที่ทั้ง 2 ประเทศให้ความร่วมมือกัน พร้อมทั้งมีการหารือในส่วนภาคประชาชนในเรื่องการค้าขายระหว่างไทยกับเมียนมาด้วย

 

ประชุม TBC ไทย-เมียนมา

colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ประชุมทีบีซี ไทย-เมียนมา แก้ปัญหายาเสพติดและค้ามนุษย์

  • ติดต่อโฆษณา02-833-2000
COPYRIGHT © 2016
THAI BROADCASTING COMPANY LIMITED
ALL RIGHTS RESERVED
ติดตามเรา
colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme