colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme

ปรับ ครม. ใหม่ 12 ตำเเหน่ง! ธีระเกียรติ ขึ้น รมว.ศึกษาธิการ

16 ธ.ค. 2559 (21:49 น.)

-

จำนวนการดู

-

จำนวนการแชร์

  • แชร์เรื่องนี้

workpoint

ปรับ ครม.ใหม่ 12 ตำเเหน่ง ธีระเกียรติ ขึ้น รมว.ศึกษาธิการ ส่วน ม.ล.ปนัดดา เป็น รมช.ศึกษาธิการ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี รวม12 คน ตามความที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนี้

ให้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และให้ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุวพันธ์ุ ตัณยุวรรธนะ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และให้ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ พ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  ให้ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ พ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ พ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

workpoint

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ พ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางอรรชกา สีบุญเรือง พ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร  ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายพิชิต อัคราทิตย์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายอุตตม สาวนายน ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ปรับ ครม. ใหม่ 12 ตำเเหน่ง! ธีระเกียรติ ขึ้น รมว.ศึกษาธิการ

  • ติดต่อโฆษณา02-833-2000
COPYRIGHT © 2016
THAI BROADCASTING COMPANY LIMITED
ALL RIGHTS RESERVED
ติดตามเรา
colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme